Những thông tin an toàn bổ ích

FDI là doanh nghiệp thế nào? đặc điểm của doanh nghiệp FDI

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Những nguồn lực kinh tế vẫn còn yếu kém và nhỏ lẻ, manh mún. Đây có lẽ là một trong những cản trở lớn đối với quá trình phát triển. Chính vì thế để sử dụng nguồn vốn và huy động trực tiếp từ nước ngoài FDI sẽ là bước tiến vô cùng quan trọng. Để có thể hiểu hơn về FDI là doanh nghiệp thế nào và chúng có đặc điểm gì? Để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp này bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau.

FDI là gì?

Để nắm bắt được FDI là doanh nghiệp thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về FDI là gì nhé!

Đây chính là hình thức đầu tư dài hạn của các cá nhân hoặc tổ chức nước này vào nước khác bằng cách là thiết lập các nhà máy thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Với mục đích chính là là đạt được các lợi ích lâu dài từ những hoạt động kinh doanh. FDI được viết tắt từ tiếng anh “Foreign Direct Investment”. Khi dịch sang tiếng việt có nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

FDI là doanh nghiệp thế nào?

FDI là doanh nghiệp thế nào? Căn cứ theo khoản 17 điều 3 của Luật đầu từ 2020 có thể định nghĩa về doanh nghiệp một cách khái quát là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Có nghĩa là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư từ nước ngoài là các thành viên hoặc các cổ đông.

Như vậy dựa vào quy định trên chúng ta có thể hiểu FDI là doanh nghiệp thế nào thì đây là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Sẽ không phân biệt về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài là bao nhiêu. Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài sẽ bao gồm các loại sau:

  • Doanh nghiệp này có vốn đầu tư nước ngoài 100%
  • Doanh nghiệp có cá nhân là người nước ngoài tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư. Góp vốn thành lập hoặc mua góp vốn.

Doanh nghiệp FDI có đặc điểm như thế nào?

Mặc dù không có những quy định cụ thể về FDI là doanh nghiệp thế nào thì chúng ta có thể đưa ra một số đặc điểm về doanh nghiệp này như sau:

  • Lợi nhuận: đây là mục đích chính là FDI đã mang lại, dù ở dưới bất cứ hình thức nào thì khi liên quan đến đầu tư thì sẽ có mục đích chính là đem đến lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
  • Cơ sở tính lợi nhuận từ FDI sẽ là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được đầu tư. Vì quyết định đầu tư cho bất kỳ một doanh nghiệp nào khác. Lợi nhuận sẽ luôn là sự quan tâm của nhiều nhà đầu từ. Lợi nhuận từ FDI sẽ được hình thành từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã được đầu tư.

Với sự giải đáp trên đây bạn đã nắm vững được FDI là doanh nghiệp thế nào. Hiện nay những doanh nghiệp FDI ngày càng trở nên phổ biến và được đầu tư nhiều hơn ở nước ta.

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm