Những thông tin an toàn bổ ích

Tìm hiểu hạn mức tín dụng trong ngân hàng chi tiết nhất

Hạn mức tín dụng là một loại hạn mức do pháp luật quy định. Tổ  chức tín dụng là người đứng ra thực hiện cho vay đối với khách hàng trong quy định cụ thể cho phép. Nhà nước đã tạo ra giới hạn để có thể đảm bảo được an toàn trong vấn đề giao dịch cũng như hoạt động tín dụng. Bài viết dưới đây giúp bạn tìm hiểu hạn mức tín dụng trong ngân hàng để có thể hiểu hơn hoạt động này.

Thế nào là hạn mức tín dụng?

Hạn mức tín dụng được hiểu là giới hạn tối đa mà bạn có thể vay trong các tổ  chức tín dụng. Hoặc nói cách khác, hạn mức tín dụng là số dư nợ tối đa vào cùng một thời điểm mà mỗi người được vay. Mỗi ngân hàng sẽ có quy định về vấn đề tín dụng khác nhau, từ đó đưa ra thời điểm hạn mức là cuối quý hoặc cuối năm.

Để xác định được hạn mức tín dụng thì ngân hàng sẽ cân đối dựa theo lịch sử tín dụng, mức thu nhập cá nhân hàng tháng, tài sản đảm bảo  của khách hàng và mức độ uy tín của người đó ngay lúc xét duyệt. Đồng thời, hạn mức tín dụng chỉ cho phép bạn thanh toán số tiền tối đa của thẻ đó mới không bị phạt. Trường hợp thanh toán vượt mức có thể mất thêm chi phí mà tùy tổ chức quy định.

Hạn mức tín dụng và phân loại chính

Hiện nay, để có thể quản lý chi tiết hơn thì Nhà nước đã phân hạn mức tín dụng thành 2 loại chính là hạn mức tín dụng cuối kỳ, hạn mức tín dụng trung kỳ.

  • Hạn mức tín dụng cuối kì: được hiểu là là số dư nợ cho vay được tính vào ngày cuối kỳ, tức là thực tế cuối kỳ đó bạn không được vượt quá số dư nợ cho vay thực tế.
  • Hạn mức tín dụng trung kỳ: đây là hạn mức mới để bổ sung cho hạn mức tín dụng cuối kỳ. Những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh không đều đặn có xu hướng vay vốn nhiều vào thời điểm cuối kỳ. Chính vì thế, hạn mức tín dụng này phải được đảm bảo hoàn trả trong kỳ để số dư cuối kỳ của bạn phù hợp với hạn mức tín dụng cuối kỳ

Lời kết

Như vậy, bài viết trên đã giúp người đọc tìm hiểu hạn mức tín dụng trong ngân hàng. Để có thể sử dụng hạn mức tín dụng này thì bạn cần phải chứng minh được nguồn thu nhập cho ngân hàng. TỪ đó để gia tăng cơ hội được phát hành hạn mức thẻ. Đồng thời, khách hàng cần đảm bảo lịch sử tín dụng tốt như việc: thanh toán đúng thời hạn, hạn chế rút tiền ra khỏi thẻ tín dụng,… 

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm