Những thông tin an toàn bổ ích

Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi quan trọng mà hầu hết người lao động sẽ được nhận khi tham gia vào đội ngũ doanh nghiệp, tổ chức. Theo quy định, bảo hiểm xã hội giúp bù đắp cho người lao động một phần thu nhập trong các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, hưu trí… Để hiểu rõ hơn về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Lợi ích về ốm đau, bệnh tật

Đối với các trường hợp ốm đau, bệnh tật, mức trợ cấp mỗi người bằng 75% tháng lương gần nhất. Nếu người bệnh cần nghỉ dài ngày thì số tiền trợ cấp sẽ thấp hơn theo thời gian tham gia BHXH.

Khi nghỉ ốm, người lao động được nghỉ với số ngày dựa vào số năm đóng BHXH, cụ thể:

 • Đóng BHXH dưới 15 năm được nghỉ tối đa 30 ngày.
 • Đóng BHXH từ 15 – 30 năm được nghỉ tối đa 40 ngày.
 • Đóng BHXH trên 30 năm được nghỉ tối đa 60 ngày.

Lợi ích về thai sản

Khi nghỉ thai sản, người lao động nhận được mức trợ cấp 6 tháng bình quân lương tháng. Bên cạnh đó còn có trợ cấp 2 tháng lương cơ sở hiện hành.

Điều kiện nghỉ thai sản như sau:

 • Khám thai: nghỉ 5 lần, mỗi lần 1 ngày.
 • Trường hợp sảy, nạo, hút, phá thai, thai bệnh lý…:
  • Thai dưới 5 tuần: nghỉ 10 ngày.
  • Thai từ 5 tuần – 13 tuần: nghỉ 20 ngày.
  • Thai từ 13 tuần – 25 tuần: nghỉ 40 ngày.
  • Thai từ 25 tuần: nghỉ 50 ngày.
 • Nghỉ sinh con: 6 tháng nếu sinh 1 con, và tăng thêm 1 tháng khi thêm một con.
 • Nghỉ khi vợ sinh con:
  • Được nghỉ 5 ngày nếu vợ sinh thường.
  • Được nghỉ 7 ngày nếu vợ sinh mổ hoặc con đẻ non dưới 31 tuần.
 • Con chết sau sinh:
  • Con từ 2 tháng tuổi: nghỉ 2 tháng.
  • Con dưới 2 tháng tuổi: nghỉ 4 tháng.
 • Triệt sản: được nghỉ 7 – 15 ngày.

Lợi ích về tai nạn lao động

Tai nạn lao động có thể được hưởng mức trợ cấp dựa vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Cụ thể:

 • Nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 5% – 30%: Hưởng 5 lần lương cơ sở. Trường hợp tỷ lệ tăng 1% thì nhận thêm nửa lần lương cơ sở.
 • Nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên: hưởng 30% lương cơ sở. Cứ 1% sẽ nhận thêm 2% của lương cơ sở.
 • Nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81%: Mức trợ cấp tính theo lương cơ sở hiện hành.

Lợi ích về hưu trí

Mức trợ cấp cho lương hưu hằng tháng là 45% mức bình quân tiền lương tháng BHXH. Áp dụng cho lao động nam có đóng bảo hiểm xã hội từ 16-20 năm, và lao động nữ đóng 15 năm. Cứ tăng 1 năm sẽ tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ.

Lợi ích về tử tuất

Khi người lao động mất, người thân chịu trách nhiệm mai tang sẽ nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất 1 lần. Cụ thể:

 • Mức hưởng trợ cấp mai táng: Bằng 10 lần mức lương cơ sở.
 • Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:
  • Đối với mỗi thân nhân: nhận 50% mức lương cơ sở;
  • Đối với thân nhân không có người nuôi dưỡng: nhận 70% mức lương cơ sở.
 • Mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần: Bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bài viết trên đây là tổng hợp thông tin về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, hy vọng chúng tôi đã cung cấp cho bạn nguồn tin thú vị nhé.

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm