Những thông tin an toàn bổ ích

Thành viên hội đồng quản trị công ty có những quyền gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty. Cơ quan này có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các công việc liên quan. Dưới đây cùng tìm hiểu xem thành viên hội đồng quản trị công ty có những quyền gì nhé. Thông tin này sẽ giúp bạn rất nhiều đấy.

Thành viên hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý các công ty/doanh nghiệp cổ phần. Hội đồng này sẽ do Đại hội Cổ đông bầu ra.

Thành viên trong Hội đồng quản trị là các cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Tùy vào từng doanh nghiệp mà số lượng thành viên nằm trong hội đồng là từ 3-11 người. Số lượng này cần được chỉ rõ trong Quy định tại Điều lệ riêng của doanh nghiệp.

Thành viên hội đồng quản trị công ty có những quyền gì?

Trong thực tế, hội đồng quản trị chính là cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý công ty đó. Cơ quan này có toàn quyền nhân danh doanh nghiệp để thực hiện các quyền, nghĩa vụ không nằm trong thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Về quyền hạn của các thành viên trong hội đồng này, có thể chỉ ra như sau:

 • Tham gia đóng góp, quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.
 • Kiến nghị loại bỏ cổ phần, tổng số cổ phần được chào bán của từng loại nằm trong danh sách sở hữu của doanh nghiệp.
 • Tham gia đóng góp thông tin, ra quyết định bán cổ phần trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
 • Nêu ý kiến, đóng góp ý kiến và quyết định huy động thêm vốn cho hoạt động của doanh nghiệp theo những hình thức khác.
 • Tham gia vào quá trình đánh giá, định giá bán của cổ phần, trái phiếu thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
 • Quyết định, mua lại cổ phần (trong khoảng khống chế) của doanh nghiệp đó.
 • Tham gia đóng góp và ra quyết định phương án đầu tư; Xây dựng dự án đầu tư trong thẩm quyền, giới hạn của doanh nghiệp đó.
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn Chủ tịch hội đồng.
 • Giám sát, chỉ đạo hoạt động của giám đốc/tổng giám đốc/người quản lý tương đương.
 • Tham gia quyết định cơ cấu, tổ chức nội bộ của doanh nghiệp.
 • Kiến nghị mức cổ tức được trả, thời hạn, thủ tục chi trả cổ tức.
 • Duyệt các chương trình, nội dung, tài liệu được sử dụng và phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Lời kết

Những thông tin này đã cho bạn thấy thành viên hội đồng quản trị công ty có những quyền gì. Nếu bạn có ý kiến hay bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề này, hãy cùng trò chuyện với chúng tôi nhé.

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm