Những thông tin an toàn bổ ích

Chăn nuôi gia súc có cần xin phép không? Khi nào nên cấp lại và thu hồi giấy phép

Chăn nuôi gia súc gia cầm là mô hình phát triển kinh tế phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên chăn nuôi gia súc có cần xin phép không lại là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Để giúp bạn giải đáp vấn đề này, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Chăn nuôi gia súc có cần xin phép không?

Theo Điều 55 Luật chăn nuôi 2018 quy định chăn nuôi trang trại cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi. Đồng thời đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của Luật này.
 • Có đầy đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho các hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải trong chăn nuôi.
 • Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường.
 • Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi.
 • Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn, thuốc thú ý, vắc xin và thông tin khác để đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Mặt khác lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu 1 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi.
 • Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động chăn nuôi cũng như nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.

Như vậy với câu hỏi chăn nuôi gia súc có cần xin phép không, dựa vào quy định trên chúng ta có thể thấy chỉ có cá nhân, tổ chức chăn nuôi trang trại quy mô lớn mới cần xin cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Còn với cá nhân, tổ chức chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thì không cần xin giấy phép chăn nuôi.

Theo đó quy mô chăn nuôi được quy định như sau:

 • Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên.
 • Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi.
 • Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi.
 • Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.

Cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như thế nào?

Trường hợp cấp lại

 • Bị hỏng, bị mất
 • Thay đổi thông tin về cá nhân, tổ chức trong giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Trường hợp bị thu hồi

 • Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
 • Cơ sở chăn nuôi trang trại không đủ điều kiện quy định tại Điều 53 của Luật Chăn nuôi 2018.

Kết luận

Trên đây là những giải đáp cho vấn đề chăn nuôi gia súc có cần xin phép không của chúng tôi. Hi vọng bài viết này thực sự hữu ích và giúp bạn nắm rõ hơn các quy định chăn nuôi theo đúng pháp luật.