Những thông tin an toàn bổ ích

Xây dựng cơ bản là gì?

Xây dựng cơ bản là gì? Đây là điều đáng chú ý khi xây dựng cơ bản đang ngày càng chiếm nhiều chi phí trong ngân sách nhà nước. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm đó nhé.

Xây dựng cơ bản là gì?

Xây dựng cơ bản trong tiếng Anh là Capital construction. Nó được hiểu là những chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội  và những dự án phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của một lãnh thổ nào đó.

Nhìn chung, xây dựng cơ bản là hoạt động có chức năng tái sản xuất đơn và tái sản xuất mở rộng mà đối tượng hướng đến là các tài sản cố định có tổ chức sản xuất và không có tổ chức sản xuất. Điều này được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

  • Xây dựng mới.
  • Xây dựng mở rộng.
  • Xây dựng lại.
  • Hiện đại hóa.
  • Khôi phục các tài sản cố định.

Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân

Ảnh minh họa freepik

Hiện tại, xây dựng cơ bản là một bộ phận của đầu tư phát triển. Nó là quá trình bỏ vốn, bỏ ngân sách để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản khác nhau. Mục tiêu hướng tới chính là:

  • Tái sản xuất giản đơn.
  • Tái sản xuất mở rộng ra các tài sản cố định.

Nhìn chung, xây dựng cơ bản là một trong những tiền đề quan trọng bậc nhất để thúc đẩy kinh tế, xã hội chung phát triển. Điều này mang tới rất nhiều tác động tốt cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Chính phủ, các đơn vị chủ chốt trong công nghiệp, kinh tế đều đánh giá rất cao vai trò của xây dựng cơ bản là gì. Những hoạt động này đang ngày càng được trú trọng để hướng tới mục tiêu cuối cùng là phát triển, khôi phục, mở rộng tài sản cố định cho nền kinh tế.

Một vài đặc điểm đáng chú ý về xây dựng cơ bản

  • Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đòi hỏi lượng vốn rất lớn. Và lượng vốn này còn nằm đọng lại trong suốt chu trình thực hiện hoạt động đầu tư. Chính vì vậy mà quá trình quản lý, sử dụng, phân bổ nguồn vốn cần được quản lý một cách triệt để để mang lại hiệu quả lớn mà không gây nguy hại đến nền kinh tế.
  • Xây dựng cơ bản là hoạt động mang tính chất lâu dài. Mỗi công trình xây dựng có địa điểm riêng và chịu những sự chi phối khác biệt của khu vực, địa hình, địa chất, khí hậu… Sản phẩm của quá trình xây dựng cơ bản chủ yếu được làm theo đơn đặt hàng và có tính đơn chiếc.

Như vậy bạn đã biết xây dựng cơ bản là gì và những đặc điểm của nó. Bạn còn thắc mắc gì không? Hãy trao đổi với chúng tôi để nhận tài liệu chuyên ngành, cụ thể hơn nhé.

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm