Những thông tin an toàn bổ ích

Điều kiện thành lập ngân hàng là gì?

Để được thành lập ngân hàng, doanh nghiệp cần đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau. Nếu bạn đang tìm hiểu điều kiện thành lập ngân hàng là gì, bài viết này sẽ giúp bạn nắm được những yêu cầu quan trọng nhất.

1. Vốn điều lệ

Điều kiện đầu tiên là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại thời điểm đó. Ngoài ra, cần những yêu cầu sau:

  • Vốn điều lệ được góp bằng tiền Việt Nam đồng.
  • Nguồn vốn góp thành lập ngân hàng phải tuân thủ những điều kiện chi tiết trong từng trường hợp.

2. Điều kiện về cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng

Về cổ đông góp vốn ngân hàng, nhà đầu tư phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

  • Phải có ít nhất 100 cổ đông tham gia góp vốn. Trong đó, ít nhất 3 người sáng lập phải là tổ chức, có tư cách pháp nhân theo quy định.
  • Cổ đông phải có khả năng tài chính để góp vốn.
  • Cá nhân/tổ chức và những người có liên quan chỉ được góp vốn thành lập 1 ngân hàng duy nhất.
  • Cổ đông là tổ chức phải đáp ứng điều kiện đã có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm và có lãi trong vòng 3 năm liền kề tính đến thời điểm đề nghị thành lập ngân hàng.
  • Trong trường hợp cổ đông góp vốn là doanh nghiệp nhà nước, cần được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận bằng văn bản trước khi tham gia góp vốn thành lập ngân hàng.

điều kiện thành lập ngân hàng là gì

3. Điều kiện thành lập ngân hàng là gì: Về cổ đông sáng lập

Luật quy định, điều kiện bắt buộc với cổ đông sáng lập ngân hàng là phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ. Đồng thời, các cổ đông sáng lập ngân hàng là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập ngân hàng.

4. Điều lệ thành lập ngân hàng

Một trong những điều kiện quan trọng để được thành lập ngân hàng chính là phải có điều lệ tổ chức và hoạt động riêng. Điều lệ này cần phù hợp với những yêu cầu, quy định của pháp luật hiện hành.

5. Về đề án thành lập ngân hàng

Đối với đề án thành lập ngân hàng, trong đó phải bao gồm các nội dung cơ bản, cụ thể đã được quy định tại tại Thông tư của chính phủ. Đồng thời, tuân thủ những yêu cầu liên quan của pháp luật.

Như vậy, bài viết này đã giúp bạn đọc biết điều kiện thành lập ngân hàng là gì. Nếu còn điều gì băn khoăn, hãy để lại bình luận hoặc trao đổi trực tiếp với chúng tôi nhé.

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm

  1. Hiểu về cơ quan ngang bộ

  2. Thắc mắc về kỹ sư hóa học có phải ngành học hấp dẫn không?

  3. Muốn Biết Có Nên Theo Đuổi Ngành Hàng Hải Không Thì Dựa Vào Đâu?