Những thông tin an toàn bổ ích

Quản trị cơ sở dữ liệu là gì – Khái niệm/đặc điểm

Quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là một hệ thống quản lý, lưu trữ tất cả các cơ sở dữ liệu. Đây là thuật ngữ được dùng để chỉ các chương trình, phần mềm có công năng lưu trữ dữ liệu mà vẫn đảm bảo được các tính chất của cấu trúc trong CSDL. Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng nhiều tính năng hỗ trợ quá trình đọc, thêm, xóa, sửa dữ liệu trên CSDL.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System). Hệ quản trị CSDL được định nghĩa là một hệ thống quản lý, lưu trữ tất cả các CSDL. Đây là hệ thống tự động giúp người dùng dễ dàng thao tác, truy vấn, quản lý và chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Cơ chế hoạt động của hệ quản trị CSDL là “cầu nối” giữa phần mềm bên thứ ba và hệ điều hành. Khi có một yêu cầu nào đó về dữ liệu từ ứng dụng bên ngoài thì DBMS sẽ thực hiện đưa ra dữ liệu cụ thể từ hệ điều hành.

Đặc điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu được cấu tạo từ: Bộ quản lý dự trữ, Bộ xử lý câu hỏi và Bộ quản trị giao dịch. Các bộ phận này sẽ kết hợp, thao tác với các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khi nhận được yêu cầu từ người dùng. Hệ quản trị CSDL có một số đặc điểm như sau:

  • Hệ quản trị CSDL có tính bảo mật cao thông qua việc xác định người dùng có được quyền truy cập vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản và mật khẩu.
  • Có thể chia sẻ và xử lý dữ liệu cùng lúc cho nhiều người dùng, tiện lợi, nhanh chóng.
  • DBMS quản lý các trao đổi, giao dịch với người dùng, đảm bảo theo thuộc tính AICD.
  • Có thể tách biệt các chương trình, dữ liệu với nhau.

Chức năng của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Từ đó, có thể thấy hệ quản trị CSDL là nhân tố vô cùng quan trọng trong việc xử lý, lưu trữ và kiểm soát dữ liệu đơn lẻ. Mang lại hiệu suất cao nhất cho người dùng. Chức năng chính của hệ quản trị CSDL bao gồm:

  • Tạo ra môi trường để tạo lập và thao tác với dữ liệu thông qua ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: khai báo dữ liệu, định dạng cấu trúc dữ liệu,…
  • Giúp cho người dùng cập nhật và khai thác dữ liệu dễ dàng với ngôn ngữ dữ liệu. Có thể dùng ngôn ngữ dữ liệu để thực hiện nhập, xóa ,sửa hay tìm kiếm và truy vấn dữ liệu.
  • Dễ dàng thực hiện kiểm soát và điều khiển các truy vấn vào cơ sở dữ liệu của bạn.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Hy vọng bài viết đã mang đến các kiến thức hữu ích đến các bạn.

Antoanaz

Có thể bạn quan tâm