Những thông tin an toàn bổ ích

Những lưu ý khi chuyển tiền ra nước ngoài

Hiện tại, nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài cho người thân hay mua sắm hàng hóa rất cao. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Những lưu ý khi chuyển tiền ra nước ngoài là thông tin bạn nên chú ý để thực hiện việc này một cách tốt nhất. Bài viết này sẽ giúp bạn có những lưu ý đó.

1. Mục đích của việc chuyển tiền ra nước ngoài

Người cư trú là công dân Việt Nam được phép thực hiện chuyển, mang tiền ra nước ngoài khi thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mục đích cụ thể cho việc chuyển tiền phải nằm trong những trường hợp sau đây:

  • Học tập, chữa bệnh, khám bệnh ở nước ngoài.
  • Đi công tác, du lịch trải nghiệm, thăm viếng người thân và bạn bè ở nước ngoài.
  • Trả các loại phí, lệ phí cho người nước ngoài khi mua sắm dịch vụ, trao đổi hàng hóa, thuê người làm.
  • Trợ cấp cho thân nhân đang sinh sống, học tập/làm việc ở nước ngoài.
  • Chuyển tiền ra nước ngoài dành cho người hưởng thừa kế đang sinh sống ở nước đó.
  • Thực hiện chuyển tiền trong trường hợp chuyển đổi tài sản để định cư ở nước ngoài.
  • Thực hiện chuyển tiền cá nhân dành cho các nhu cầu hợp pháp.

2. Những lưu ý khi chuyển tiền ra nước ngoài: Đối tượng chuyển tiền

Bất kỳ ai dù là người Việt Nam hay người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam đều có thể thực hiện việc này nếu như có đầy đủ quyền công dân. Việc mọi người cần làm khi thực hiện chuyển tiền quốc tế chỉ là tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước, pháp luật Việt Nam mà thôi.

3. Về việc quản lý giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài

Quy định của Pháp Luật là tổ chức tín dụng được phép và có trách nhiệm xem xét các loại giấy tờ, chứng từ chuyển tiền do người cư trú, người không cư trú xuất trình. Từ đó, xác nhận nguồn ngoại tệ có từ mua hoặc giấy tờ bán, mua, chuyển tiền từ các tổ chức tín dụng. Việc này nhằm xác định việc mang tiền ra nước ngoài có hợp pháp hay không, có mục đích sử dụng rõ ràng hay không.

lưu ý khi chuyển tiền ra nước ngoài

4. Lưu ý về số tiền chuyển ra nước ngoài

Theo Quyết định 1437/2001/NĐ-CP, mỗi năm người cư trú là công dân Việt Nam sẽ được chuyển số tiền theo hạn mức sau ra nước ngoài:

  • Với nhu cầu học tập, trợ cấp cho người thân: Tối đa là 5.000 USD.
  • Chuyển tiền để chữa bệnh hay chuyển thừa kế: Không quá 10.000 USD.
  • Trong trường hợp chuyển tiền để định cư ở nước ngoài: Không vượt quá 50.000 USD.

Trên đây là những lưu ý khi chuyển tiền ra nước ngoài. Với những thông tin này, bạn có thể thực hiện chuyển tiền một cách an toàn, đúng pháp luật đấy.